تبلیغات
تبریز موزیک - زنی میترسد از رفتن

زنی میترسد از رفتن

پنجشنبه 22 مهر 1395 03:51 ب.ظ

 

زنی میترسد از رفتن | زن روز

 • زنی میترسد از رفتن | زن روز

  زنی را می‌شناسم من

  که میمیرد ز یک تحقیر

  ولی آواز میخواند

  که این است بازی تقدیر

  زنی با فقر میسازد

  … زنی با اشک میخوابد

  زنی با حسرت و حیرت

  گناهش را نمیداند

  زنی واریس پایش را

  زنی درد نهانش را

  ز مردم میکند مخفی

  که یکباره نگویندش

  چه بدبختی، چه بدبختی!

  زنی را میشناسم من

  که شعرش بوی غم دارد

  ولی میخندد و گوید

  که دنیا پیچ و خم دارد

  زنی را میشناسم من

  که هرشب کودکانش را

  به شعر و قصه میخواند

  اگرچه درد جانکاهی

  درون سینهاش دارد

  زنی میترسد از رفتن

  که او شمعی است در خانه

  اگر بیرون رود از در

  چه تاریک است این خانه