جهان چگونه تغییر خواهد کرد

سه شنبه 4 آبان 1395 02:38 ب.ظ

 

جهان چگونه تغییر خواهد کرد

 • جهان چگونه تغییر خواهد کرد

  — مترجم: آرمان سلاح‌ورزی

  زمانی که جهان آزاد بشود، به این خاطر نخواهد بود که قوانین تازه پدید آمده‌اند، یا قوانین قدیمی از میان رفته‌اند، به خاطر رهبران سیاسی تازه یا نتایج این و آن انتخابات نخواهد بود. به خاطر تغییر در حکومت‌‌ها نخواهد بود، بلکه به خاطر تغییر رویکرد نسبت به حکومت‌ها خواهد بود. به خاطر قانون‌گذاری نخواهد بود، بلکه به خاطر چشم بستن بر قانون‌گذاری خواهد بود.

  تغییر حقیقی زمانی از راه می‌رسد که دولت بی‌اساس دانسته شود نه که اصلاح شود. زمانی از راه خواهد رسید که سیاست‌مداران دیگر محلی از اعراب نداشته باشند، نه که سیاست‌مداران بهتری باشند.

  زمانی که قانون حکومت‌ساخته دیگر لازم یا مهم انگاشته نشود، آن‌گاه دیگر محترم هم داشته نمی‌شود. وقتی محترم داشته نشود دیگر به اجرا گذاشته نمی‌شوند چرا که اجرا پذیر نخواهند بود.

  بدین سان جهان تغییر خواهد کرد.

  گواه در برابر ناباوری

  جهان می‌تواند از این عتیقه‌ی بربریت، این موجود که حکومت نامیده می‌شود، رهایی بیابد. حکومت افسانه‌ی خطرناکی است که قدرت‌ش یک‌سره متکی است بر باور مردم به الزام یا به بدیهیت‌ش. چنان نیست که نتوان بر باور به حکومت فایق آمد. در اذهان انسانی حکاکی نشده. امر مسلمی نیست که همیشه حکومتی باید وجود داشته باشد یا وجود خواهد داشت. حکومت هم مثل بسیاری دیگر از باورهای خرافی که امروز خشن و غیرانسانی و ناکارآمد دانسته می‌شوند، می‌تواند به زباله‌دان تاریخ بپیوندد.

  زمانی بسیارانی به این‌که نهاد برده‌داری، نهادی به قدمتِ خودِ نهاد بشریت، بتواند هرگز برانداخته شود هم می‌خندیدند. دانش غالب، حتی در میان آن‌ها که به تناقضات اخلاقی برده‌داری پی برده بودند، این بود که برده‌داری بخشی از طبیعت انسان است. اصلاح‌طلبان استدلال می‌کردند بهترین کاری که می‌شود کرد تلاش برای رسیدن به نسخه‌ای انسانی‌تر از برده‌داری است.

  برده‌داری نهادی بود که هر اندازه هم گاهی شرارت نشان می‌داد، هر اندازه هم که آرمان‌شهرگرایان جهانی بری از آن، جهانی کامل‌تر، را به تصور می‌آوردند، بنا بود برای ابد وجود داشته باشد. بعضی بر این قصد شدند که این نهاد را بهبود ببخشند، که به اربابان بیاموزند چطور با بردگان‌شان «خیرخواهانه» رفتار کنند. بعضی قواعد و قوانینی ترتیب دادند که هدف‌شان محدود کردنِ هولناک‌ترین نتایج نهاد برده‌داری بود. اما خودِ این نهاد به اندازه‌ی کمیابی منابع و به اندازه‌ی مرگ، لاجرم انگاشته می‌شد.

  نقصان این اندیشه آن است که برده‌داری و دولت، برخلاف کمیابی و مرگ، نهاد‌هایی انسان‌ساخته‌اند. نهاد‌هایی‌اند که بیش از همه برساخته‌های ذهن‌اند. تجلیِ فیزیکی‌شان واقعیت‌های فیزیکی که انسان به سادگی در طبیعت به‌شان بربخورد نیست، بلکه واقعیت‌هایی است که ما خود ساخته‌ایم، و ما انسان‌ها چیزی نمی‌سازیم مگر آن‌که نخست به تصور‌ش بیاوریم. انگاره به عمل بدل نمی‌شود جز در صورتی که فردِ عامل باور داشته باشد انگاره‌ی کذا ارزش عملی شدن دارد.  برای به انقیاد در آوردن یک انسان دیگر، یا برای اغماض کردن در برابر‌ برده‌داری، یا برای مجاز دانستن این‌که کسی دیگری را به انقیاد خود در آورد، شخص باید نخست انگاره‌ی انقیاد را در ذهن داشته باشد، و باید باور داشته باشد که عملی کردن این انگاره بهتر از چشم‌پوشی از آن یا محکوم کردن‌ش است. کمیابی منابع یا مرگ به چنین رضایِ انسانی نیاز ندارند. آن نقل قدیمی در مورد مرگ و مالیات، به نظر فقط نیمی‌ش درست می‌آید. [قول از بنجامین فرانکلین: در این‌ جهان نمی‌توان گفت چه چیز حتمی است، جز دو چیز: مرگ و مالیات. م]

  اگر حکومت هم همچون برده‌داری، ماحصلِ انگاره‌هایی است که مردم بدیشان باور دارند، پس آن‌گاه دیگر بدیهی و لاجرم نیست. روزگاری خواهد آمد که بشریت بر نهادی که حکومت خوانده می‌شود با همان احساس شرم و شگفتی‌ای نگاه کند که ما امروزه در برابر برده‌داری داریم. چطور مردمانی -که بسیارانی‌شان هم مردمان خوبی بودند- می‌توانستند روز از پس روز در محاصره‌ی نهادی تا این حد غیرانسانی و تا این‌حد آشکارا خشونت‌آمیز و پلشت زندگی کنند؟ واقعا فکر می‌کردند همچو نهادی الزامی است؟ آیا نمی‌فهمیدند چقدر خجالت‌آور بوده؟ دشوار خواهد بود بعد‌ها بفهمیم چطور این‌همه فرد از افراد بشر فکر می‌کرده‌اند حکومت لاجرم، قابل قبول، یا حتی خیر است. همان‌قدر که برده‌داری به عتیقه‌ای یقینا نفرت‌انگیز بدل شد، حکومت هم می‌تواند چنین باشد.

  چطور اتفاق می‌افتد

  وقتی برده‌داری ملغی شد، به واسطه‌ی تغییر در قواعد یا قوانین یا رهبران سیاسی نبود که ملغی شد. تغییر‌هایی از این دست خیلی زود از پسِ تغییر در باور‌ها از راه می‌رسند، و به اشتباه اغلب اعتبار به‌ این‌ها داده می‌شود، حال آن‌که حقیقت این است که هرگز دلیل اصلی این‌ها نیستند. برده‌داری زمانی به پایان رسید که انگاره‌های مردم در باب‌ش تغییر کرد. مردم بدین باور رسیدند که نه تنها برده‌داری شر است، بلکه غیرالزامی هم هست. مردم آن‌قدر به شرارت‌ش باور داشتند که حاضر شدند قربانی دادن و فداکاری‌ کردن‌های کوتاه‌مدتی که برای تمام شدن‌ش لازم بود را تحمل کنند تا بتوانند در دراز مدت به آن بهبودی وضعیت بشری دست بیابند که الغاء برده‌داری باعث شد.

  وقتی شعور اخلاقی مردم بر احساس محافظه‌کارانه‌ی ثباتِ نهادی‌شان غالب شد، شیوه‌ی محاسبه‌ی هزینه و سود هم تغییر کرد. محصولِ ناشناخته‌ی پایان بخشیدن به برده‌داری در مقابل شرارتِ معلوم و شناخته‌شده‌ی این نهاد، به مخاطره‌ی قابل قبولی بدل شد در مقابل واقعیتی که دیگر غیرقابل‌ قبول بود.

  اصلاحات سیاسی

  اصلاحات سیاسی هرگز آزادی به دنبال ندارد. در بعضی موارد نادر می‌تواند قدری آزادی برای عده‌ای مشخص به ارمغان بیاورد، اما تا جایی که این انبساط آزادی از طریق جهاز سیاسی اتفاق می‌افتد، بدان معنا است که باید چانه‌زنی صورت بگیرد، و این اغلب آزادیِ حوزه‌های دیگر را از میان می‌برد، یا بدان معنا خواهد بود که اعتماد به حکومت به صورت درازمدت تقویت خواهد شد. بازی سیاسی، معطوف به بازسازمان‌بخشی و باز‌تحمیل‌کردنِ الزامِ وجود حکومت است.

  بازی سیاسی توجه زیاد جلب می‌کند و همین‌طور بسیارانی پیشنهاد می‌کنند تا به عنوانِ جهازِ آموزشِ مردم به کار گرفته شود تا در باب قدرت آزادی بیشتر بدانند. سیاست‌ورزی به مثابه آموزش فقط در دراز مدت و تا آن‌جا به کار می‌آید که به مردم می‌آموزد سیاست‌ورزی در ذات خود بد است و دولت هرگز نمی‌تواند خیر باشد. اگر بازی سیاسی صرفا مردم را برمی‌انگیزاند که بخواهند حکومت کار‌ها را بهتر انجام بدهد، در نهایت هرگز جامعه را به جامعه‌ای آزادتر بدل نخواهد کرد. ناباوری به سیاست‌ورزی و به حکومت است که در نهایت آزادی به دنبال خواهد داشت.

  ارتش چین در میدان تیانانمن به شهروندان خودش شلیک کرد. سبب جنایتی مثل این رهبران سیاسی یا ژنرال‌هایی که فریاد می‌زنند «آتش» نیستند، بلکه مردانی در ارتش چین‌ند که تصمیم گرفتند شلیک کنند. در غایت امر به سبب شرِ رهبری نبود که این جنایت اتفاق افتاد، بلکه باور به الزامِ پی‌روی از دستورات بود که باعث‌ش شد. همواره مردمی با اراده‌ی معطوف به قدرت، با میل به مهار دیگران، وجود خواهند داشت. تنها آن زمان که باقی مردم به الزام قدرت باور ندارند و در نتیجه اطاعت نمی‌کنند است که آزادی حکم‌فرما می‌شود.

  تغییرِ تمرکز

  انسان‌ها مایل‌ند مسائل را به سریع‌ترین و مستقیم‌ترین راه ممکن حل کنند. می‌خواهیم بدانیم مسئله‌ی آزادیِ محدود‌شده از کجا نشات می‌گیرد. سرچشمه را ما در تصاعدی تدریجی خواهیم یافت. ابتدا تمرکز بر افراد است -رهبرانِ سیاسیِ نادرست. خیلی زود این تمرکز به احزاب و گروه‌های سیاسی تعمیم خواهد یافت، بعد به سیاست‌ها و به قوانین، و آن‌گاه به کارگزاران و نهادها، و در نهایت به خود حکومت.

  این‌جا به نظر به هسته‌ی معضل برخورده‌ایم: خود حکومت. هیچ کدام از شخصیت‌ها یا احزاب یا ادارات یا قوانینِ تحتِ پرتوی حکومت نیستند که معضل‌ند، بلکه تغییری بزرگ‌تر در نقطه‌ی تمرکزمان لازم است. حکومت ریشه‌ی معضل نیست. معضل اصلی یک نهاد نیست، بلکه یک انگاره است. این انگاره که دولت امری است الزامی. این است متهم اصلی و بنیان نهاییِ همه‌ی چیز‌های بدی که حکومت‌ها مرتکب شده‌اند.

  در نقطه‌ی تمرکز امروزین‌، اندکی تغییر دارد اتفاق می‌افتد. بسیاری از مردم دیگر باور ندارند که یک سیاست‌مدار به خصوص می‌تواند معضلاتی را که حکومت پدید آورده، حل کند. تعداد رو به فزونی از افراد دیگر بر این باور نیستند که یک حزب به خصوص نسبت به دیگری، بیشتر ممکن است معضلات حکومت را بر طرف کند. حالا بیشتر به گوش‌مان می‌رسد که نهاد‌ها یا موجباتِ درونیِ نظامِ دولتی، مقصر دانسته بشوند. این پیشرفت است. با این وجود هنوز به ندرت می‌شنویم که کسی وجود خود حکومت را مقصر بشمارد، و حتی از همه نادرتر، این که انگاره‌ی الزامی بودن حکومت را مقصر بداند.

  باور به الزامی بودنِ حکومت، سببِ اقامه‌ی آن می‌شود، و این حکومتِ اقامه‌شده در اصل خود مملو از انگیزه‌ها و موجباتِ شری است که افراد و احزاب شر را جذب می‌کند و پرورش می‌دهد. گفتن این‌که افراد، احزاب یا سیاست‌ها مغصل‌ند، مثل این است که بعد از افتادن از ساختمانی بلند (به آن خاطر که نمی‌دانسته‌اید پلکان و آسانسور در ساختمان کجاست)، پیاده‌رو را مقصرِ شکستنِ پایتان قلمداد کنید. به تنگ آمدن از دستِ پیاده‌رو بی‌فایده و احمقانه است. پاسخ درست آن است که الزامِ افتادن از بالای ساختمان را به پرسش بکشیم. شاید در انجام این کار بتوانید روش‌های کم‌تر دردناکی کشف کنید که به‌تان در دست یافتن به هدف (به خیابان رسیدن)، کمک کنند.

  هیچ شکل یا ترتیبی از دولت نیست که بتواند آزادی را تضمین کند. جواب همیشه در صلح، بازار، و اراده‌گرایی نهفته است. حلقه‌ی قدرت را هرگز نمی‌توان در راه خیر به کار برد، بلکه باید پیش از آن‌که از خیر به نفع شر بهره ببرد، در آتش‌ش انداخت.

  تغییردادن زندگی‌ها و تغییرِ هستی

  نمی‌خواهم نتایجِ حاصل از اقدام برای اصلاح حکومت‌ها را کم‌ارزش جلوه بدهم. با اقداماتی از این دست ممکن است زندگی‌هایی تغییر کنند. یک تصمیم دادگاهی می‌تواند یک فرد یا یک محله را از رفتن زیر ماشین‌های نابودگر حکومت نجات دهد. از میان برداشتن یک آیین‌نامه‌ی نظارتی می‌تواند زندگی یک نفر کارآفرین را تغییر دهد و بگذارد تا رویایش را دنبال کند. افعالی از این دست را می‌تواند با اعانه در زمان فاجعه یا با آشپزخانه‌هایی که به فقرا سوپ می‌دهند مقایسه کرد. می‌توانند واقعا زندگی‌ها را تغییر دهند و رفع خوشایند نگرانی به ارمغان بیاورند. می‌توانند زندگی‌ها را تغییر بدهند اما هستی را تغییر نخواهند داد.

  فجایع همچنان خواهند آمد و خواهند رفت. شرایطی که باعث پدید آمدن گرسنگی می‌شوند با فروکش کردن اشتهای کسی که سوپ دریافت می‌کند چاره نخواهند شد. وقتی حکومت از فشار آوردن بر یک محله یا از قوانین نظارتی بستن بر یک صنعت برای یک بازه‌ی زمانی پا پس می‌کشد، افعال آزادی‌کش‌ش پا پس نخواهند کشید. حکومت به صورت مداوم به دنبال بسط خود خواهد بود – و باید که باشد- و در این راه همه‌ی نقاط سست را به عقب هل می‌دهد تا بزرگ‌تر شود، و بدین ترتیب اطمینان حاصل می‌کند که سیل بی‌پایانی از زندگی‌های نیازمند کمک، در همان شرایط نیازمندی باقی خواهند ماند تا حکومت به‌ کمک‌شان بشتابد، اما شرایط خودِ زندگی به صورت بنیادین تغییر نخواهد کرد. درمان بیماری کار شایسته‌ای است اما با ریشه‌کن کردن بیماری تفاوت دارد.

  تغییر دادن زندگی‌ها کار خیر و رضایت‌بخشی است. اما برای آن‌ها که به قدر کفایت دلیرند و رویا می‌پردازند، تغییر خود هستی است که سعادت به حساب می‌آید، و تغییر هستی تنها با از میان برداشتن حکومت حاصل می‌شود نه با بهترکردن‌ش.

  چه باید کرد؟

  تنها تاکتیکی که ارزش پی‌گیری دارد، روشن‌گری است. روشن‌گری در خویش و در دیگران، و هر دو را مدام انجام دادن. این به آن معنا نیست که به مردم بگوییم به چه چیز باور داشته باشند یا چه بکنند. بیشتر به کشف پهلو می‌زند تا به آموزش. یک معلم ممکن است با ارائه‌ی اطلاعات کمک کند شما حقیقت را کشف کنید، اما خودِ کاشف باید کنجکاوی و ذهنی باز داشته باشد. خودِ کاشف است که انتخاب‌ش بر کشف می‌افتد.

  فردی آزاد بشوید، و خواهید دید که آزادی شما مشعلی خواهد شد برای آن دیگرانی که در جست‌و‌جو هستند. در هستی خود آزادی پدید بیاورید، اندیشه مبادله کنید و آغوش‌تان را به نیروی خلاقیت انسانی بگشایید. ذهن خود را اگر آزاد کنید، کمک می‌کنید تا دیگران هم ذهن‌شان را آزاد کنند، نه از این طریق که به‌شان بگویید به چه چیز باور داشته باشند، بلکه با تشریح کردنِ انگاره‌ها و با بحث درباره‌شان.

  تولید کردن ابداعات و فن‌آوری‌ها در بازار به آن دلیل نیست که افراد هوشمند به دیگران می‌گویند چه چیز طراحی کنند. بلکه در عوض، این بده‌بستان پویای مدام در بازار، این نشان دادن و توضیح دادن‌ها، این آفریدن و پی‌روی کردن‌ها و آزمون و خطاها است که چنین می‌کند و بازار را به اعلی‌ترین بازیِ مدوامِ تبادل اقتصادی بدل می‌کند.

  ساختنِ جامعه‌ای آزاد نیازمند آن نیست که صبر کنیم تا حکومت محدود یا غایب شده باشد. حقیقت آن است که حکومت مادامی که جامعه‌ی آزادی برای جایگزینی‌ش اقامه نشده باشد، از میان نخواهد رفت. همچنان که مردمان آزاد به زندگی‌کردن و نفس‌کشیدن انگاره‌ها و به متجلی کردنِ هستی، و نیرو و خوشی و پیشرفت و سعادتِ حاصل از آزادی ادامه می‌دهند، نیروی انفجاری انگاره‌ها بنیان‌های حکومت را نابود خواهد کرد.

  این بدان معنا نیست که همه‌ی کسانی که خواهانِ آزادی‌اند باید یک کار یکسان بکنند. تشریح و بحث در باره‌ی انگاره‌‌های یک جامعه‌ی آزاد چنان کار بسیط و متحول‌کننده‌ای است که خود درهایی بی‌شمار را می‌گشاید. تفاوت‌هایی که ما در توانایی و علایقمان با یکدیگر داریم به اقداماتی متفاوت و پرشمار منجر می‌شود و روشن‌گری فضای فراخی در اختیار تفاوت‌ها می‌گذارد.

  مکان تجلی تفاوت‌هایمان در این خواهد بود که با چگونه «دیگرانی» مبادله می‌کنیم و از چه روش‌ها و محمل‌هایی بهره می‌بریم. اما روش‌ها و محمل‌هامان باید مبادله‌کردن اندیشه و برساختنِ جامعه‌‌ی آزاد باشد. نمی‌تواند فریب‌ دادن و گول زدن و «سقلمه‌ زدن» و مجبور کردن و رشوه دادن و تحمیل کردن باشد. این‌ها در نهایت تنها منجر به آزادی کم‌تر خواهند شد.

  آزادی لاجرم نیست، اما ممکن است. حکومتی که آزادی را پایمال نکند اما ممکن نیست. مادامی که حکومت را الزامی بشماریم، وجود خواهد داشت، و حکومت همواره به فراسوی حدود مطلوبی که برای‌ش در نظر گرفته شده، رشد خواهد کرد. حکومت از جامعه آن‌قدر تغذیه می‌کند تا نابودش سازد، و سپس خود را نابود می‌کند. اما اگر باور به الزامِ حکومت به قوت خود باقی بماند، آن‌گاه حکومتِ ساقط‌شده خیلی زود با حکومتی تازه جانشین خواهد شد و فرایند بار دیگر از سر گرفته می‌شود.

  تنها بنیانی که می‌توان بر آن جامعه را بی‌که فرو بپاشد، بنا کرد، باور به بی‌حکومتی است.

  باید که «باور» وجود داشته باشد. استدلال‌های سببی (عملی) و علم‌الاخلاقی (اخلاقی) که علیه حکومت صورت می‌گیرد، هدف را گم می‌کنند. مردم نظامی ناکارآ و غیراخلاقی را، اگر باور داشته باشند که الزامی است، خواهند پذیرفت. زمانی که غیرالزامی بیابندش، آن‌گاه رهایش خواهند کرد و برای این کاراشان دلایل اخلاقی و عملی خواهند آورد، اما نخست این باور به الزام حکومت است که باید از میان برود.

  تصور آزادی

  لودویگ فون میزس برای فعل انسانی سه پیش‌شرط ذکر می‌کند. فرد باید از وضعیت فعلی ناراضی باشد، تصوری از وضعیتی بهتر در ذهن داشته باشد، و باور داشته باشد که می‌تواند به تصورش دست یازد.

  همه از دولت نارضایتی مخصوص خود را دارند. تقریبا هیچ کس هیچ تصوری از چیز بهتری در ذهن ندارد. مردم تصوری دارند از یک «شر الزامی» دیگر که به گونه‌ای متفاوت سازمان یافته باشد، اما کمیِ تخیل‌شان مجبورشان می‌کند این قید «الزامی» را حفظ کنند. در کتاب امثال سلیمان آمده که مردم به جهت فقدان بصیرت فنا خواهند شد.

  اگر تخیلات‌مان را آزاد بگذارید می‌بینیم که مدارک فراوانی هست که نشان بدهد نظم بی‌حکومت وجود دارد. قاطبه‌ی جهانی که ما پیرامون خود می‌بینیم را عرف‌ها و نهاد‌های غیرحکومتی پدید آورده‌اند. به لحاظ تاریخی، جامعه بر حکومت مقدم است، و شواهد بسیاری هست که نشان می‌دهد برای معضلاتی که به‌مان آموخته‌اند باور داشته باشیم تنها حکومت می‌تواند حل‌شان کند، راه‌حل‌های عاری از حکومت وجود دارد.

  جدا از شواهد گذشته و حال، به کار بستنِ دانش‌مان در باب توان بالقوه‌ی انسانی هم می‌تواند یاری‌مان کند به تصور بیاوریم شرایط بی‌حکومت چگونه خواهد بود. نویسندگان علمی‌تخیلی فن‌آوری‌های نادیده و ناشنیده را با نگاه کردم به پیشرفت‌های تکنولوژیکِ زمان حاضر، به رشته‌ی خیال آورده‌اند. پیش‌بینی و استقراء کرده‌اند که قوه‌ی ابتکار بشری، اگر در مسیر فعلی‌ش حرکت کند، به کجا خواهد رفت. بهترین اندیشمندان اجتماعی هم کاری مشابه در باب جامعه می‌کنند.

  بعضی حامیانِ آزادی، تصوری دارند از یک چیز بهتر. ایشان می‌توانند ترتیبات اجتماعی فراوانی را در نظر بیاورند که از حکومت عاری‌ند. اما بیشترشان همچنان سومین شرطِ فعل بشری را کم دارند: باور به این‌که توان رسیدن به آن‌جا وجود دارد. بعد از اقدامات بسیار و بی‌ثمر در راه انقلاب‌ها و فعالیت‌های سیاسی، به نظر می‌آید پاسخی وجود ندارد. اما به گونه‌ای دومین شرطِ فعل انسانی، خود جواب سومین شرط است. اگر تعداد کافی ار مردم به راه‌حل بهتر باور داشته باشند آن‌گاه دست از حمایت از راه‌حل نامرغوب خواهند کشید (اگر باور داشته باشند که آینده نوید بخش است، حتی در برابر ناشناخته‌ای که پیش‌روست هم چنین خواهند کرد) و دیگر راه بر تجربه‌های تازه نمی‌بندند. مردمی که تخیل‌شان برای به تصور آوردن یک خودرو کوچک‌ است، به راحتی ممکن است محدودیت‌های راه‌سازی را بپذیرند. ولی افرادی که نمی‌توانند یک نوع خودروی معین را به تصور بیاورند اما از طرفی می‌توانند پیش‌رفت انسانی و ابداعات بشری‌ای را به خیال بیاورند که قادر است شگفت‌زده‌شان کند، در محدودیت وضع کردن بر روند ساختن چیزی که نوید‌های هنوز ناشناخته در خود دارد، محتاط خواهند بود.

  به همین دلیل است که نیازی نیست همه‌مان تصورمان از جهانی بی‌حکومت، یکسان باشد. با این حال اما همگی‌مان باید آن‌قدر دلیر باشیم و آن‌قدر ذهن بازی داشته باشیم که بتوانیم در روابط انسانی، عامل بالقوه‌ی نظمِ عاری از حکومت را درک کنیم.

  برای آن‌ها که می‌توانند جهانی چنان را به تصور بیاورند، تکلیف آن است که ذهن دیگران را نسبت به این امکانات باز کنند. نشان‌شان بدهند و برانگیخته‌شان کنند و کنجکاوی‌شان را تحریک کنند. آن‌جا که تخیل نباشد، آزادی هم غایب است.

  آن‌گاه که اتفاق بیفتد

  شاید آغازِ پایانِ حکومت‌ها تدریجی باشد. شاید تلاش‌های حکومت برای تحمیل کردنِ محدودیت‌ بر فعالیت‌های که‌تر، به طور روز افزون نادیده گرفته شود. ممنوعیتِ تحمیل‌شده بر غذا و نوشیدنی شاید به سخره گرفته و غیرقابل اجرا شود. شاید این روند به آرامی به نادیده‌گرفتن محدودیت‌هایی بزرگ و بزرگ‌تر بسط بیابد. شاید با انفجاری آغاز شود. ممنوعیت‌های دارویی شاید به پایانی ناگهانی برسند، زودتر از چیزی که همه انتظارش را دارند هم شاید چنین شود. مدارس دولتی شاید ناگهان آن‌قدر کم استفاده و در مقایسه با ابدعات آموزشی، آن‌قدر غیررقابتی شوند، که به کل برافتند.

  شاید بدونِ یک ماحصل چشم‌گیر و درشت اتفاق بیفتد. شاید اصلا سیمای حکومت همراهِ کارکرد‌هایش‌ نمیرد. همان‌طور که اشرافیت انگلستان همچنان وجود دارد اما دیگر در تنظیم و نظارت بر زندگی روزمره نقشی ایفا نمی‌کنند. موجودیت‌شان تنها به مثابه انعکاس و خاطره‌ای است از آن‌چه زمانی مردم بدان باور می‌داشته‌اند. برخی قبایل آمریکایی‌های اصیل (سرخ‌پوست‌ها .م) هنوز رقص‌های باران را اجرا می‌کنند، اما نه به آن خاطر که هنوز، مثل گذشته، باور دارند باعث بارش می‌شود بلکه به مثابه تجلیل از گذشته‌شان چنین می‌کنند. حکومت هم ممکن است به همین سان دگر بدیسد. شاید هرگز «از میان نرود»، اما ممکن است معنای‌ش را، جز به مثابه سنت، از دست بدهد. تظاهرات و جلال و شکوه‌ش شاید به جا بماند اما قدرتی که بر هستیِ ما دارد از میان خواهد رفت.

  جهان، چه آرام و چه سریع، چه اندک و چه بسیار، چه آگاهانه و چه ناخودآگاهانه، تغییر خواهد کرد. حکومت همچون برده‌داری در آمریکای امروز، می‌تواند به عتیقه‌ای از دوران گذشته بدل شود که هر آن‌چه زمان پیش‌ می‌رود درک کردن‌ش دشوارتر است. به طرق بسیار این گرایش از همین حالا آغاز به کار کرده و ما همین حالا هم در جهانی زندگی می‌کنیم که تا حد زیادی بی‌حکومت است، هر چند قدرش کم دانسته شده و به درستی درک نشده است. شاید مسئله تنها به واقعیت بدل کردن آن‌چیزی باشد که هم‌اینک هم حقیقت دارد: حکومت الزامی نیست و هرگز هم نبوده است.

  واقعیت‌گرا و افراطی

  فسخ حکومت وابسته به آن نیست که مردم، افراد بهتری بشوند، یا اخلاقیات تغییر کند، یا وابسته به آن نیست که تکامل یک قدم جلوتر برود. این‌که دولت الزامی و لاجرم است، سفسطه‌ای بیش نیست. همین حالا هم می‌تواند از میان برود. مسئله تنها ماییم که باید بارو‌ها و الگو‌ها و نظریات‌مان راجع به جهان را تغییر بدهیم. تنها چیزی که نیاز است، آن است که ما دریابیم الزامی در کار نیست. می‌گویم «تنها چیز» اما نیروی تخیلی که برای دیدنِ الزامی نبودنِ حکومت لازم است، اصلا چیز کوچکی نیست. باز کردن اذهان‌مان رو به این امکان بزرگ‌ترین و نوید‌بخش‌ترین ماجراجوییِ عملی و اندیشه‌ورزانه‌ی ما است.


 

رفع تیرگی واژن با ماسک های طبیعی در منزل

یکشنبه 25 مهر 1395 06:59 ب.ظ

 

رفع تیرگی واژن با ماسک های طبیعی در منزل

 • رفع تیرگی واژن با ماسک های طبیعی در منزل

  رفع تیرگی واژن دغدغه بسیاری از خانم هاست . متاسفانه بسیاری از خانم ها واژن و ناحیه تناسلی شان به مرور تیره تر شده و این موضوع انها را نگران کرده است. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم در مجله پزشکی آسان طب چند ماسک طبیعی را برای رفع تیرگی واژن به شما معرفی کنیم . شما براحتی میتوانید این ماسک ها را در منزل تهیه کنید و بر روی مکان مورد نظر بمالید. به مرور متوجه نتیجه آن خواهید شد.

  به عنوان علت تیره شدن واژن یا علت تیرگی واژن میتوان به دلایل ژنتیکی ، اصطکاک منظم در بین افراد چاق، بیماری‌های پوستی، اصلاح مرتب موهای زائد، و قرار گیری بیش از اندازه در معرض آفتاب  اشاره کرد.

  راه‌های رفع تیرگی واژن یا روشن کردن پوست شرمگاهی

  در این قسمت چند ماسک گیاهی طبیعی برای روشن کردن مکانهای تیره واژه و ناحیه تناسلی را در اختیارتان قرار می دهیم :

  درمان تیرگی واژن با برگ نعناع:

  رفع تیرگی واژن با برگ نعناع امکان پذیر است. برای این کار کافیست برگ‌های نعناع را خرد کنید . سپس این برگ ها را با یک کرم پوست بدون رایحه مخلوط کنید. اکنون این ماسک را به نواحی تیره‌ی واژن بمالید تا به خورد پوستتان برود.

  رفع تیرگی واژن با ماسک های طبیعی

  رفع تیرگی واژن با ماسک های طبیعی

  درمان تیرگی واژن با آب لیمو:

  برای رفع تیرگی واژن از آب لیمو کمک بگیرید . شما میتوانید با استفاده از مقداری شیر و آب لیمو خمیر غلیظی درست کنید. سپس آنرا روی نواحی تیره بمالید.

  درمان تیرگی واژن با  آب گوجه فرنگی:

  برای درمان تیرگی واژن آب گوجه را با بلغور جو دو سر مخلوط کنید. همچنین میتوانید گوجه‌ رنده شده را با آب لیمو ترکیب کنید. سپس ان را به نواحی تیره بمالید.

   پیشنهاد آسان طب : برآمدگی درون واژن و خشکی آن

  رفع تیرگی واژن با آب لیمو :

  شما میتوانید برای رفع تیرگی واژن یا درمان تیرگی واژن لیموی تنها را روی واژن خود بگذارید. همچنین میتوانید لیمو را با  عسل، شیر خشک، و روغن بادام ترکیب کنید و سپس ان را به روی محل بمالید.

  رفع تیرگی واژن با عصاره خیار:

  به گزارش آسان طب می‌توانید از عصاره‌ی خیار، یا برش‌های خیار برای رفع تیرگی ناحیه تناسلی استفاده کنید . برای این کار کافیست ان را مستقیم روی محل مورد نظر بگذارید.

  رفع تیرگی واژن با پودر زردچوبه:

  طبق بررسی های دست امده می‌توانید به منظور سفید کردن پوست تیره، پودر زردچوبه را به آب خیار یا آب لیمو بیفزایید.

  رفع تیرگی واژن با ماست و آرد نخودچی:

  این ماسک برای درمان تیرگی واژن فوق العاده است. برای تهیه این ماسک کافیست ماست، آرد نخودچی، زردچوبه، و شیر را با هم مخلوط کرده و آنرا روی نواحی تیره‌ واژن بمالید. پس از چند بار استفاده تاثیر آن را خواهید دید.

  رفع تیرگی واژن با پوست پرتقال:

  شاید برایتان جالب باشد که پوست پرتقال هم میتواند برای تیرگی واژن مفید باشد. برای تهیه این ماسک باید مقداری پوست پرتقال خشک شده را آسیاب بکنید. سپس آنرا با  مقداری آب لیمو ترمیب کنید تا خمیری بدست بیاید. این خمیر را به روی پوست خود بمالید.

  رفع تیرگی واژن با بادام:

  برای رفع تیرگی واژن از بادام کمک بگیرید . برای این ماسک باید چند بادام را در طول شب درون آب گرم بخیسانید. فردا صبح بادام ها را حسابی آسیاب کنید تا تبدیل به خمیر شوند. اکنون این خمیر را باید با مقداری شیر مخلوط کنید و شب به پوستتان بمالید . فردا صبح این ماسک را بشویید. باید دو بار در هفته از این ماسک استفاده کنید.

  این مطلب از سایت آسان طب  Asanteb.com  کپی شده است .


 

زنی میترسد از رفتن

پنجشنبه 22 مهر 1395 02:51 ب.ظ

 

زنی میترسد از رفتن | زن روز

 • زنی میترسد از رفتن | زن روز

  زنی را می‌شناسم من

  که میمیرد ز یک تحقیر

  ولی آواز میخواند

  که این است بازی تقدیر

  زنی با فقر میسازد

  … زنی با اشک میخوابد

  زنی با حسرت و حیرت

  گناهش را نمیداند

  زنی واریس پایش را

  زنی درد نهانش را

  ز مردم میکند مخفی

  که یکباره نگویندش

  چه بدبختی، چه بدبختی!

  زنی را میشناسم من

  که شعرش بوی غم دارد

  ولی میخندد و گوید

  که دنیا پیچ و خم دارد

  زنی را میشناسم من

  که هرشب کودکانش را

  به شعر و قصه میخواند

  اگرچه درد جانکاهی

  درون سینهاش دارد

  زنی میترسد از رفتن

  که او شمعی است در خانه

  اگر بیرون رود از در

  چه تاریک است این خانه


 

طرز تهیه سالاد کرفس و مرغ برای لاغر شدن

پنجشنبه 22 مهر 1395 12:43 ب.ظ

 

طرز تهیه سالاد کرفس و مرغ برای لاغر شدن

 • طرز تهیه سالاد کرفس و مرغ برای لاغر شدن
  سالاد کرفس و مرغ

  سالاد کرفس و مرغ

  سالاد کرفس و مرغ یکی از سالادهای رژیمی بسیار خوشمزه است که حتی میتوانید به عنوان شام استفاده کنید. چون مرغ هم دارد و کمی معده تان را پر میکند . کرفس هم که از قدیم الایام ثابت شده در لاغری تاثیر زیادی دارد. در این بخش از مجله آسان طب سالاد کرفس و مرغ را در اختیارتان می گذاریم . امیدواریم که استفاده کافی را از آنها ببرید.

   مواد لازم برای تهیه سالاد کرفس و مرغ

  مواد لازم برای تهیه سالاد کرفس و مرغ برای 5 نفر عبارت است از :

  مغز کاهو: ۱۲۰ گرم

  کرفس مغز دار  خرد شده:۱۲۰  گرم

  قارچ طبیعی یا کنسرو شده: ۲۵۰ گرم

  گردو: ۳ قاشق سوپخوری

  سس مایونز: ۳ قاشق سوپخوری

  روغن زیتون: ۳ قاشق سوپخوری

  آب لیموترش: ۲ قاشق سوپخوری

  سرکه: ۲ قاشق سوپخوری

  فلفل: به میزان لازم

  طرز تهیه سالاد کرفس و مرغ

  طرز تهیه سالاد کرفس و مرغ

  طرز تهیه سالاد کرفس و مرغ

  در اولین مرحله برای تهیه سالاد کرفس و مرغ گردوها را پوست بگیرید و خورد کنید . در مرحله بعدی باید ساقه کرفس را خلال کنید.

  همچنین به گزارش آسان طب برای تهیه سالاد کرفس مغز کاهو را به رشته های نازک خلال خلال کنید.

  در این قسمت باید مواد سس مایونز را با نمک , فلفل , سرکه و روغن زیتون را مخلوط کنید.

   قارچها  را هم تمیز کنید.

  اکنون باید قارچ ها را خلال کنید و سپس کمی سرخ کنید. ( البته قارچ کنسرو سرخ شدن نمیخواهد . همچنین قارچ خام را هم میتوانید سرخ نکنید. این به سلیقه شخصی تان بر می گردد.)

  پس از انجام مراحل قبل باید تمام مواد را باسس مخلوط کنید و در ظرفی بریزید.

  سرانجام باید روی سالاد را با مغز گردو خرد شده و لبوی قالب زده و شکل داده شده  و زیتون تزیین بکنید.

  البته نکته مهم دیگر درباره سالاد کرفس و مرغ این است که اگر ان را به عنوان غذایی رژیمی میخواهید بخورید سس مایونز به ان نزنید . قارج را هم سرخ نکنید . به جای سس مایونز از ابلیمو یا … استفاده بکنید . چون سس مایونز بسیار چاق کننده است .

  عناوین پیشنهادی:


 

ایستگاه صلواتی کوچک اما پر از اخلاص !!+عکس

دوشنبه 19 مهر 1395 07:16 ب.ظ

 

ایستگاه صلواتی کوچک اما پر از اخلاص !!+عکس

 • ایستگاه صلواتی کوچک اما پر از اخلاص !!+عکس

  ایستگاه صلواتی کوچک اما پر از اخلاص !!+عکس ایستگاه صلواتی عزاداری ماه محرم ایستگاه صلواتی کوچک اما پر از اخلاص !!+عکس عزاداری سید و سالار شهیدان کوچک و بزرگ،فقیر و غنی نمی‌شناسد و هر کسی با هر بضاعتی که دارد در این آستان خدمت می‌کند. گردآوری: ایران استایل

  مجله اینترنتی ایران استایل

  sjtl0dfreqcswwmfc6rj

  ایستگاه صلواتی کوچک اما پر از اخلاص !!+عکس
  ایستگاه صلواتی عزاداری ماه محرم

  ایستگاه صلواتی کوچک اما پر از اخلاص !!+عکسsjtl0dfreqcswwmfc6rj

  عزاداری سید و سالار شهیدان کوچک و بزرگ،فقیر و غنی نمی‌شناسد و هر کسی با هر بضاعتی که دارد در این آستان خدمت می‌کند.

  گردآوری: ایران استایل


 

رابطه سکسکه و سکته مغزی

یکشنبه 18 مهر 1395 03:43 ب.ظ

 

بند آوردن سکسکه, درمان سکسکه, رابطه سکته مغزی سکسکه, رابطه سکسکه و سکته, رابطه سکسکه و سکته مغزی, راههای درمان سکسکه, راههای رفع سکسکه, رفع سکسکه, روش درمان سکسکه, سکسکه مداوم, سکسکه مغزی سکته رابطه, سکسکه و سکته سکسکه, سکسکه و مغزی سکته, سکسکه چه مدت, سکسکه چیست, سکسکه،سکته مغزی, علت سکسکه, علت سکسکه راههای درمان سکسکه, علل ایجاد سکسکه, علل سکسکه, عوارض سکسکه, عوامل مهم بروز سکسکه, متوقف کردن سکسکه, مشکل سکسکه, مغزی مغزی و سکسکه, مغزی و سکسکه رابطه, چگونگی درمان سکسکه - سایت زیبایی و مجله سلامتی زیباجو

 • بند آوردن سکسکه, درمان سکسکه, رابطه سکته مغزی سکسکه, رابطه سکسکه و سکته, رابطه سکسکه و سکته مغزی, راههای درمان سکسکه, راههای رفع سکسکه, رفع سکسکه, روش درمان سکسکه, سکسکه مداوم, سکسکه مغزی سکته رابطه, سکسکه و سکته سکسکه, سکسکه و مغزی سکته, سکسکه چه مدت, سکسکه چیست, سکسکه،سکته مغزی, علت سکسکه, علت سکسکه راههای درمان سکسکه, علل ایجاد سکسکه, علل سکسکه, عوارض سکسکه, عوامل مهم بروز سکسکه, متوقف کردن سکسکه, مشکل سکسکه, مغزی مغزی و سکسکه, مغزی و سکسکه رابطه, چگونگی درمان سکسکه - سایت زیبایی و مجله سلامتی زیباجو

  رابطه سکسکه و سکته مغزی

  برخی از صداهایی که بدن تولید می‌کند از جمله سکسکه حقایقی را راجع به افراد و سلامتی‌شان می‌گوید.
  شاید شما نیز تا به حال تجربه کرده باشید که سکسکه کردن هنگام سخنرانی یا گفت‌و‌گو تا چه اندازه دشوار و در عین حال خجالت‌آور است. در این لحظه افراد به هر راه و ترفندی متوسل می‌شوند تا سکسکه خود را قطع کنند. حبس نفس، آب نوشیدن و غافلگیر شدن از جمله این راهکارها است که در برخی موارد نیز با شکست روبه ‌رو می‌شود.

  سکسکه می‌تواند یکی از علائم سکته قلبی باشد به همین دلیل اگر علائم دیگری همچون تنگی نفس و درد با سکسکه همراه شد، فورا به پزشک مراجعه کنید. شایع‌ترین علل سکسکه ناراحتی‌هایی است که به معده و مری وارد می‌شود.

  علاوه بر این، سکسکه بر اثر شوک عصبی و تحریک اعصاب نیز ممکن است بوجود آید. در واقع توصیه می‌شود که علل سکسکه‌های ناگهانی و مزمن که با درد قفسه سینه همراه است، هرچه زودتر نزد پزشکی مشخص شود.
  سکسکه زمانی اتفاق میفتد که عضلات دیافراگم منقبض می‌شود و موجب نوعی وقفه در تنفس می‌شود. دیافراگم از طریق برخی سلول‌های عصبی کنترل می‌شود که می تواند از طریق هیجان، داروها یا برخی تغییرات در شکم بعد از غذا خوردن تحت تاثیر قرار گیرد و تحریک شود.
  گاهی اوقات حبس نفس می‌تواند سکسکه را متوقف کند زیرا دی‌اکسید کربن افزایش‌یافته در ریه‌ها دیافراگم را آرام می‌سازد. به طور معمول، سکسکه مدت زمان کوتاهی طول می‌کشد اما اگر سکسکه بیش از ۴۴ دقیقه طول بکشد باید به پزشک مراجعه کرد، زیرا این مشکل نشان‌دهنده تحریک اعصاب است.
  چطور دچار سکسکه می‌شویم؟
  حتما برای شما هم پیش آمده که در کلاس یا یک جلسه رسمی حضور دارید و ناگهان، صدای هق و دوباره یک هق دیگر و همینطور پشت سر هم، سکسکه پشت سکسکه! هیچ کاری هم از شما ساخته نیست،‌ چون سکسکه از آن اتفاقاتی است که هیچ کنترلی روی آن ندارید.

    رابطه سکسکه و سکته مغزی

  سکسکه می‌تواند یکی از علائم سکته قلبی باشد

  برای دانستن علت سکسکه باید مختصری در باره کار پرده دیافراگم بدانیم.
  پرده دیافراگم، پرده ماهیچه عضلانی طبل مانندی است که در عرض بدن، بین شش‌ها و معده گسترده شده است. وقتی این پرده عضلانی جمع می‌شود، باعث کاهش فشار هوای داخل شش‌ها شده، در نتیجه هوا به داخل شش‌ها کشیده می‌شود و عمل دم انجام می‌شود.

  با آزاد شدن پرده دیافراگم، هوا از داخل شش‌ها خارج می‌شود که همان عمل بازدم نامیده می‌شود.
  اما وقتی پرده دیافراگم دچار اسپاسم (گرفتگی) عضلانی شود و کار طبیعی خود را انجام ندهد،‌ سکسکه اتفاق می‌افتد.

  ایجاد اسپاسم در پرده دیافراگم علل مختلفی می‌تواند داشته باشد که از آن جمله می‌توان به سرما اشاره کرد. هوای سرد می‌تواند عامل ایجاد اسپاسم عضلانی در پرده دیافراگم شود اما دلیل مهم‌تر و شایع‌تر پر خوری است.

  خوردن و نوشیدن بیش از اندازه باعث حجیم شدن معده می‌شود که در نتیجه این افزایش حجم معده، به پرده دیافراگم فشار وارد می‌شود و  پیام‌هایی الکتریکی نا به جایی تولید می‌شود. این پیام‌ها از طریق اعصابی که حرکت دیافراگم را کنترل می‌کند، منتقل شده و باعث گرفتگی ناگهانی دیافراگم می‌شود.

  گاهی هم اگر کسی هنگام غذا خوردن صحبت کند، باعث ورود هوای اضافی به معده می‌شود و همان نتیجه را به بار می‌آورد. بنابراین از راه‌های نتیجه بخش اجتناب از سکسکه، پرهیز از پرخوری و صحبت کردن با دهان پر، است.

  بلندترین سکسکه جهان
  بر اساس اطلاعات مندرج در کتاب رکوردهای جهانی گینس، در سال ۱۷۶۹ مردی از اهالی نورتامبرلند، از سکسکه در عذاب بوده است. سکسکه این مرد از فاصله ۱٫۶ کیلومتری شنیده می‌شده است.

  آرام‌ترین سکسکه
  آرام‌ترین سکسکه‌ها مربوط به جنین است. جنین انسان پیش از به دنیا آمدن، در شکم مادر، هم سکسکه می‌کند به طوری که بسیاری مادران قادر به شنیدن صدای سکسکه جنین خود هستند.

  طولانی مدت‌ترین سکسکه جهان
  آقای چارلز اسبورن از ایلت آیووا، بیش از ۶۰ سال مبتلا به سکسکه بوده و در این مدت تقریبا ۴۲۰ میلیون بار سکسکه کرده است.
  منبع:asriran.com


 

با ۱۵۰میلیون کجا می‌توان‌ خانه‌ خرید؟ +جدول

چهارشنبه 14 مهر 1395 12:58 ب.ظ

 

با ۱۵۰میلیون کجا می‌توان‌ خانه‌ خرید؟ +جدول

 • با ۱۵۰میلیون کجا می‌توان‌ خانه‌ خرید؟ +جدول

  اقتصاد آنلاین -محمود باقری: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان‌هایی در مناطق مختلف شهری تهران طی مهر ماه 95 است که می توان با 150 میلیون تومان خرید.لازم به ذکراست که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:


 

ممنوعیت ساخت مسجد در «لیگوریا»ی ایتالیا

دوشنبه 12 مهر 1395 05:08 ب.ظ

 

ممنوعیت ساخت مسجد در «لیگوریا»ی ایتالیا

 • ممنوعیت ساخت مسجد در «لیگوریا»ی ایتالیا

  ممنوعیت ساخت مسجد در «لیگوریا»ی ایتالیا

  دولت محلی ناحیه «لیگوریا» در شمال ایتالیا حکم ممنوعیت ساخت مساجد را صادر کرد.

  پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۹

  کد مطلب: 4987

  به گزارش «آرماگدون» ، به نقل از پایگاه خبری «neweurope»، دولت محلی ناحیه «لیگوریا» در شمال ایتالیا، روز سه شنبه، ششم مهرماه حکم ممنوعیت ساخت مساجد را با ۱۶ رأی موافق صادر کرد.
  این حکم با ایراد‌گرفتن از مناره مساجد، گفته است: هر مکان مذهبی باید از لحاظ ابعاد و معماری با ویژگی‌های عمومی و خاص چشم‌اندازهای ناحیه لیگوریا سازگاری داشته باشد.
  حکم صادره یکی از دلایل ممنوعیت ساخت مساجد را پیشگیری از چالش‌های قانونی عنوان و مجوز ساخت مسجد جدید را مشروط به برگزاری رفراندوم کرده است.
  این در حالی است که قانون اساسی ایتالیا برگزاری رفراندوم برای افراد یا گروه‌ها را ممنوع کرده است.
  ممنوعیت مشابهی در سال ۲۰۱۵ در «لمباردی» واقع در شمال ایتالیا صادر شده بود که دادگاه عالی این کشور در فوریه ۲۰۱۶ آن را لغو کرد.
  برای یک و نیم میلیون مسلمان در ایتالیا، تنها دو مسجد در رم و میلان به شکل و نام مسجد وجود دارند.
  علاوه بر این، تعدادی محدودی(حدود پنج) مکان، به عنوان مسجد استفاده می‌شود که آنها هم در واقع مراکز فرهنگی محسوب می‌شوند و مسلمانان مجبورند به سبب کمبود مساجد، در انباری‌ها، پارک‌ها و گاراژها نماز بخوانند.

  Share/Save/Bookmark

  مرجع : ایکنا


 

بیوگرافی و اینستاگرام مسیح و آرش ای پی

یکشنبه 11 مهر 1395 02:10 ق.ظ

 

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرشAP دیوونه کن

در فضای وب اطلاعاتی از آرش ای پی در دسترس نیست اما حتی این فقر اطلاعات از این دو خواننده هم باعث نشده که اقبال عمومی به آنها کم باشد چرا که تنها در یک سایت موسیقی، آهنگ «بیا بازم» این دو، بیش از ۱۶ میلیون بار شنیده شده است. همچنین آهنگ «هنوز همونم» این دو، حدود ۱۰ میلیون بار شنیده شده است. آرش ای پی و مسیح در اینستاگرام به ترتیب ۲۰۱ و ۱۶۳ هزار دنبال کننده دارند.

۱- مسیح و آرش ای.پی، دو خواننده متولد ایران هستند که ظاهرا از دوران نوجوانی به خارج از کشور رفتند. نام کامل مسیح، مسیح عطاریان است. برادر او، مازیار عطاریان هم نوازنده و خواننده است. در یک سایت تخصصی موسیقی (ویکی صدا) بیوگرافی تحسین آمیزی منتشر شده و از او به عنوان یک محقق و مدرس انواع موسیقی و نیز دارای فعالیت های متعدد بین المللی یاد شده که «هفت صبح» نمی تواند چنین محتوایی را تایید کند.

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرشAP دیوونه کن


برچسب ها: مسیح ، موزیک ، دیوونه کن ، آرش ، آهنگ ، جدید ، دانلود ،
 

فراخوان همایش ملی جبهه مجازی در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت منتشر شد

شنبه 10 مهر 1395 11:57 ب.ظ

 

وبلاگ نیوز » فراخوان همایش ملی جبهه مجازی در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت منتشر شد

 • وبلاگ نیوز » فراخوان همایش ملی جبهه مجازی در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت منتشر شد

  به گزارش «وبلاگ نیوز» و به نقل از ایرنا، مصطفی رمضانی افزود: این همایش با هدف توسعه، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهیدان و حفظ و تقویت شان و جایگاه الگوهای عینی عرصه ایثار و شهادت برگزار شده است.
  وی اظهار داشت: حمایت از سربازان اندیشمند جبهه مجازی رویارو با دشمن در حوزه فضای دیجیتال و اینترنت و توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمی، فنی و فرهنگی جبهه مجازی رسانه های بر خط با مشارکت از دیگر اهداف برگزاری این همایش به مناسبت روز شهید (۲۲ اسفند) است.
  وی، شناسائی و تجمیع شبکه های مجازی و اینترنتی و وبلاگ های مرتبط در حوزه ایثار و شهادت و دفاع جبهه نرم را موضوع اصلی این همایش برشمرد و گفت: این همایش در پنج بخش از جمله تکریم و تجلیل از خانواده شهدای رسانه ای کشور، تکریم و تجلیل از رسانه های فعال در روز بزرگداشت شهدا در سال ۹۳ و تکریم و تجلیل از هفت وبلاگ نویس حوزه ایثار و شهادت سراسر کشور برگزار می شود.
  رمضانی افزود: علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند آثار خود را تا ۲۸ بهمن ماه با تکمیل فرم نام نویسی به دبیرخانه جشنواره واقع در روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور مستقر در تهران ارسال کنند.
  وی از تمام فعالان در این عرصه ها از جمله فعالان عرصه های مجازی و رسانه ای استان خواست تا با ارسال آثار برتر خود در این جشنواره شرکت کنند.
  علاقهمندان به شرکت در این جشنواره برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سامانه اطلاع رسانی سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران کشور و یا استان البرز مراجعه کنند.

  مخالفمموافقم (هنوز نظری داده نشده است! شما نخستین باشید!)

 

مجموعه تصاویر زمینه زیبا برای نمایشگرهای با وضوح بالا

جمعه 9 مهر 1395 12:20 ب.ظ

 

مجموعه تصاویر زمینه زیبا برای نمایشگرهای با وضوح بالا – آی‌تی‌رسان

 • مجموعه تصاویر زمینه زیبا برای نمایشگرهای با وضوح بالا – آی‌تی‌رسان

  شاید تغییر تصویر زمینه را بتوان ساده‌ترین راه برای ایجاد حس و حالی تازه در دیوایس همراه دانست. اگر مجموعه‌ای خوب از تصاویر با کیفیت و مناسب برای تصویر زمینه داشته باشید می‌توانید ماهانه، هفتگی و شاید هم روزانه آن را تغییر دهید تا کمی تنوع را در رابط کاربری خود ایجاد کنید. در ادامه مجموعه‌ای از والپیپرهای باکیفیت فوق‌العاده بالا را آماده کرده‌ایم که با دانلود آن می‌توانید گشت و گذاری لذت‌بخش‌تر را در صفحه اسمارت‌فون خود تجربه کنید. پس اگر یکی از دستگاه‌های آی‌فون ۷، گلکسی S7، گلکسی نوت ۷ و یا ال‌جی V20 را دارید اما نتوانستید تصویر زمینه‌ای مناسب آن پیدا کنید در ادامه می‌توانید به خواسته خود برسید.

  موضوع این مجموعه زندگی شهری است، اکثر تصاویر سیاه و سفید هستند و با کنتراست فوق‌العاده بالای خود می‌توانند گزینه مناسبی برای نمایشگرهای AMOLED باشند. در این تصاویر به خوبی می‌توانید جنگل بتنی شهر را در کنار هنرهای خیابانی و سازه‌های زیبای ساخته دست معماران بزرگ را شاهد باشید. این تصاویر در وضوح ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ تهیه شده‌اند و برای اسمارت‌فون‌ها و تبلت‌های با این وضوح کاملا مناسب است، البته اگر نمایشگر دستگاه‌ شما اچ‌دی و یا فول اچ‌دی هست نیز می‌توانید از این تصاویر استفاده کنید.

  دانلود مجموعه والپیپرهای QHD

  باید بخوانید:  اسمارت فون خود را به آیفون 6 تبدیل کنید، تصاویر زمینه ios 8 منتشر شد!

  امید بکتاش

  یه عاشق آی‌تی و موضوعات مرتبط با اون که ترجیح میده به‌جای اینکه عشقش تو دلش خاک بخوره، اون رو با دیگران به اشتراک بذاره!


 

افزایش قیمت ساندرو استپ‌وی

سه شنبه 6 مهر 1395 11:22 ب.ظ

 

افزایش قیمت ساندرو استپ‌وی

 • افزایش قیمت ساندرو استپ‌وی

  سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۷

  افزایش قیمت ساندرو استپ‌وی

  کد مطلب : 117173

  گروه اقتصادی: معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: قیمت فعلی رنو ساندرو استپ‌وی در بازار کاذب بوده و به تدریج کاهش می‌یابد.

  رضا تقی‌زاده در رابطه با خرید و فروش حواله خودروی رنو ساندرو استپ‌وی به قیمتی گران‌تر از نرخ کارخانه در بازار، اظهار کرد: به دلیل تقاضای بالا جهت خرید خودروی جدید ساندرو استپ‌وی و محدودیت تولید و عرضه این خودرو، در حال حاضر قیمت این خودرو به صورت کاذب در بازار بالا رفته که با افزایش تولید و عرضه مجدد در روزهای آینده شاهد کاهش اختلاف قیمت بازار و نرخ مصوب خواهیم بود.وی با بیان اینکه خودروهایی که دارای کیفیت خوب و قیمت مناسب هستند طرفداران زیادی پیدا می‌کنند، خاطرنشان کرد: همچنین هر خودرو در بدو ورود به بازار مستقل از شرایط فروش و کیفیتش نیز، تقاضا برای خرید ایجاد می‌کند.

  معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: در ابتدای تولید هر خودروی جدید، تیراژ تولید و امکان عرضه آن کم است اما تقاضا بالا می‌رود در نتیجه اختلاف قیمت چند روزه برای خودروهای جدید تمامی خودروسازان وجود دارد با این حال پیش‌بینی می‌شود به محض شماره‌گذاری ساندرو استپ‌وی شاهد کاهش اختلاف قیمت بازار با نرخ مصوب این خودرو باشیم.وی در رابطه با فروش حواله این خودرو به قیمتی گران‌تر از نرخ کارخانه از سوی برخی نمایندگی‌های فروش این شرکت، اظهار کرد: در فروش ساندرو استپ‌وی برای تمامی نمایندگی‌های گروه سایپا در سراسر کشور سهمیه‌ای معدود در نظر گرفته شده و چند روز قبل نیز زمان ثبت‌نام اعلام عمومی شده بود همچنین پس از ثبت‌نام کنترل‌های لازم در زمینه رعایت ضوابط مربوطه به عمل آمد.

  تقی‌زاده ادامه داد: در این خصوص سهمیه مخصوص مشتریان چه با حضور در نمایندگی‌ها و چه با ثبت‌نام به صورت اینترنتی پیش‌بینی شده بود که به دلایل ذکر شده پاسخگوی نیاز عموم مشتریان نبود.وی تصریح کرد: از مشتریانی که علیرغم تلاش برای خرید موفق به ثبت‌نام نشدند عذرخواهی کرده و به محض اطمینان از افزایش تولید، سهمیه جدید مختص مشتریان تعریف شده و در اولین فرصت عرضه و توزیع مجدد این خودرو آغاز خواهد شد.


  ۰

  داغ کنید
 

خوشگذرانی بازیگر زن معروف ایرانی در آمستردام + عکس

یکشنبه 4 مهر 1395 06:46 ب.ظ

 

خوشگذرانی بازیگر زن معروف ایرانی در آمستردام + عکس

 • خوشگذرانی بازیگر زن معروف ایرانی در آمستردام + عکس

  1005662_542

  تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (198)


  Benyamin-Bahadori-Telepati

  دانلود آهنگ جدید و شاد بنیامین بهادری با نام تله پاتی


  69411611440160491167

  عکس های داغ هنرمندان خارجی در اینستاگرام (49)


  leonardo_dicaprio_and_kristen_zang

  لئوناردو دی کاپریو و 20 زنی که با آنها روابط عاشقانه داشت! + عکس


  08724545535984117580

  عکس های جدید بازیگران و چهره های مشهور ایرانی با همسرانشان (28)


  1ieoxrirqi5ncaz8kd

  شرطی که همسر قوچان نژاد برای زندگی با او گذاشت! +عکس


  ehsan-hadadi-photokade-3

  100 ضربه شلاق برای احسان حدادی به خاطر آزار و اذیت دختر 30 ساله


  zzrd4i4574a9juiakf7n

  عکس جنجالی سحر قریشی در سواحل مدیترانه با لباس آستین کوتاه


  5w20iaje1z16q8tohzaf

  حاشیه های سانسور شده از بازی ایران و قطر + تصاویر


  14423093904030631838

  بیوگرافی رضا قوچان نژاد و همسرش سروین بیات + تصاویر


  9Niki.karimi

  انصراف نیکی کریمی از بازی مقابل محمدرضا گلزار !


  32298706823981610761

  خانم بازیگر جوان ایرانی در حین عمل جراحی درگذشت + عکس


  1sabakamali

  معروف ترین بازیگرانی که بخاطر فساد در سینما و تلویزیون بیکارند!


  5b45ncr6bbezbvxoguld

  عکس های جدید بازیگران و چهره های مشهور در کنار پدر و مادرشان


  D8A7D8B2D8AFD988D8A7D8AC-D8B1D8A7D985D8A8D8AF-D8ACD988D8A7D986

  جدایی نگار جواهریان و رامبد جوان، حقیقت دارد!!؟


  7mehran_Modiri_Dorehami

  دستمزد 30 میلیون تومانی مهران مدیری برای هر برنامه دورهمی!!


  britney_spears_1

  تغییر جنسیت پسر 26 ساله بخاطر شبیه شدن به بریتنی اسپیرز! + عکس


  MohammadReza-Golzar-Begoo-Are

  دانلود آهنگ جدید و شاد محمدرضا گلزار با نام بگو آره


  1kimkardashian

  نکات جالبی از زندگی خصوصی کیم کارداشیان و همسرش


  mmqrzca865coubb9hud

  بازار داغ خواستگاری در ریو / عروس بعد از طلا جواب مثبت داد! + تصاویر


  01136055

  اولین مدال المپیکی بانوان ایران بر گردن کیمیا علیزاده


  Alireza-Talischi-Delam-Pishe-Toe

  دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی با نام دلم پیش توئه


  9niosha.zeighami

  حرف های جالب نیوشا ضیغمی درباره جراحی بینی و جراحی زیبایی اش


  ehpbcaviwlk5ijkdpcl

  وزنه بردار زن انگلیسی عاشق کیانوش رستمی شد +عکس


  D8ACD986DB8CD981D8B1-D984D988D9BED8B2-4

  باردار شدن جنیفر لوپز در 47 سالگی از معشوقه 29 ساله اش! + عکس


  4singers

  بازیگران سرشناس کشورمان طرفدار کدام خواننده ها هستند؟


  3lantoori

  فیلم لانتوری رکورد فروش سینمای ایران را شکست!


  97162655408160350958

  بهناز سلیمانی هم به شبکه جم پیوست +عکس قبل و بعد کشف حجاب


  ge7qcr92l0fq4afhde7b

  واکنش مجری زن به خبر درگذشت احسان علیخانی! +عکس


  sepideh-zakeri-wife-bazigarnama-com-5303

  عکس های جنجالی از کشف حجاب سپیده ذاکری و پیوستن به GEM TV


برچسب ها: عکس ، تصویر ، تصاویر ،
 

آلبوم نغمه‌های شرقی از شادمهر عقیلی

شنبه 3 مهر 1395 04:00 ب.ظ

 

دانلود آهنگ وارث شادمهر عقیلی

آلبوم نغمه‌های شرقی نوشتار اصلی: نغمه‌های شرقی (آلبوم) نغمه‌های شرقی نام یک آلبوم بی‌کلام اثر شادمهر عقیلی است که در سبک پاپ تهیه و در سال ۱۳۷۸ منتشر شده است. این آلبوم در حقیقت بازسازی و تنظیم مجدد تعدادی از معروف‌ترین آهنگ‌های فریدون فروغی و گوگوش به صورت بی کلام می‌باشد. همچنین تراک شماره ۵ این آلبوم از ساخته‌های پرویز مقصدی برای احمد رضا نبی زاده می‌باشد که ورژنی تمرینی از این قطعه با صدای داریوش اقبالی هم منتشر شده است. ترک ایران و آلبوم خیالی نیست نوشتار اصلی: خیالی نیست (آلبوم) شادمهر عقیلی در سال ۱۳۸۱ به کانادا و سپس به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد.

و در آنجا موفق شد با کمپانی «نوامیدیا» قرارداد امضاء کند. هنوز چند وقتی تا انتشار اولین آلبوم او در خارج از کشور باقی‌مانده بود که ناگهان این آلبوم با کیفیت پایین در بازار ایران پخش شد. بعضی از آهنگهایی که او اصلاً قصد انتشار آنها را نداشت در این آلبوم منتشر شده بود. بعد از یک ماه از این ماجرا آلبوم او به طور رسمی و با نام خیالی نیست پخش شد. بعد از منتشر شدن این آلبوم و به دلیل وجود نداشتن سه آهنگ: باور، می‌خوام برم، فال قهوه در آلبومی که یک ماه قبل در ایران پخش شده بود بار دیگر آلبوم او این بار با این سه آهنگ جدید و با نام فال قهوه در ایران به فروش رسید.

متن آهنگ وارث شادمهر

دانلود آهنگ جدید شادمهر عقیلی وارث

مسعود صادقلو دیوونه بازی


برچسب ها: موزیک ، متن آهنگ ، آهنگ ، دانلود ، شادمهر ، وارث ،
 

تولید ۵ مدل سواری متوقف شد

شنبه 3 مهر 1395 01:01 ق.ظ

 

تولید ۵ مدل سواری متوقف شد

 • تولید ۵ مدل سواری متوقف شد

  جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۳

  تولید ۵ مدل سواری متوقف شد

  کد مطلب : 116731

  گروه اقتصادی: مرداد ماه امسال تولید پنج مدل سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد.

   در این مدت تولید خودروی وولیکس C۳۰ دنده‌ای LUXURY شرکت خودروسازی راین با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۷۰۰ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به صفر رسید.تولید دو سواری لند مارک و آسا B۵۰ از تولیدات گروه خودروسازی بهمن نیز متوقف شده است به‌گونه‌ای که تولید این محصولات به ترتیب از ۹ و ۵۸ دستگاه در مرداد ۱۳۹۴ به صفر رسیده است.همچنین تولید خودروی سابرینا شرکت سازه‌های خودرو دیار نیز با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۴۰ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به صفر کاهش یافته است.تولید گریت وال M۴ به عنوان دیگر سواری تولیدی شرکت سازه‌های خودرو دیار هم صد درصد کاهش یافته و از ۱۳ دستگاه در مرداد ۱۳۹۴ به صفر رسیده است.

  ۰

  داغ کنید
 

تعداد کل صفحات ( 19 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...